Znáte ten pocit, když se vám na jaře začnou „zapalovat lejtka?“ Je to především díky průniku infračerveného a červeného světla a jeho účinkům na naše hormony a energii. Klíčovou roli zde hraje testosteron Jak ho navýšit?

Výhody léčby červeným světlem pro zvýšení testosteronu

Z biologického hlediska je testosteron to, co dělá muže mužem. Tento primární pohlavní hormon je zodpovědný za schopnost sexuálního výkonu a rozmnožování. Mezi jeho další účinky na muže patří hlubší hlas, ochlupení tváře a hustější a zřetelnější svalová a kostní hmota. Produkce testosteronu se zvyšuje během puberty a pak kolem 30. roku věku se produkce začíná snižovat. Jde o normální součást stárnutí, s tím ale také přicházejí některé nechtěné vedlejší účinky.

Terapie červeným světlem pro zvýšení hladiny testosteronu je velkým příslibem jako přírodní, bezpečná a efektivní forma léčby, kterou níže podrobněji probereme. Ale nejdříve se podíváme na roli, kterou testosteron hraje ve zdraví mužů a žen.

 

Proč byste měli usilovat o zvýšení testosteronu

Od 30. roku věku se produkce testosteronu u mužů snižuje. Podle Americké urologické asociace (AUA) je tento postupný pokles normální, ale asi 45 % mužů nad 35 let má abnormálně nízkou hladinu testosteronu. AUA definuje nízkou hladinu testosteronu u mužů jako méně než 300 nanogramů na decilitr krve (zjišťuje se krevními testy). Ale i ti, kteří nemají klinicky nízkou hladinu testosteronu by si možná přáli zvýšit přirozenou produkci testosteronu. Jak každý stárneme, je normální, že se cítíme více unavení nebo že pociťujeme určitou ztrátu sexuálního apetitu, dokonce i když provozujeme zdravý životní styl, který zahrnuje cvičení a rozumnou dietu. U mužů je to často ještě zhoršeno snížením hladiny testosteronu – dalším vedlejším produktem stárnutí a předčasného úmrtí. Studie zde.

 

 

Přestože mužské tělo produkuje více testosteronu než tělo ženské, ženské nadledvinky a vaječníky produkují malé množství tohoto hormonu. Proto i ženy mohou trpět následky nízké hladiny testosteronu. 

 

Máte nízkou hladinu testosteronu?

Existuje mnoho dalších symptomů nízké hladiny testosteronu, které ovlivňují jak muže, tak ženy. U mužů je jedním z nejběžnějších symptomů nízkého testosteronu erektilní dysfunkce. Testosteron stimuluje tkáň penisu k produkci oxidu dusnatého, který způsobuje rozšíření krevních cév, a je nezbytný k dosažení a udržení erekce. Proto nízká hladina testosteronu působí mužům potíže při sexuálním výkonu. 

V důsledku snížení testosteronu můžete zaznamenat některé nebo všechny tyto symptomy. Pokud jsou vaše příznaky mírné, pak nemusíte mít potřebu něco s tím teď hned dělat. Pokud se ale cítíte být starší, než jste, a máte méně elánu do života, než tomu bylo předtím, pak existují způsoby, jak přírodním a bezpečným způsobem zvýšit hladinu vašeho testosteronu. Čtěte dál, abyste zjistili jak.

 

Přínosy zvýšení testosteronu

 

 

Jak navýšit testosteron přírodní cestou?

Můžete podpořit schopnost svého těla k přírodní produkci většího množství testosteronu tím, že uděláte nějaké změny v životním stylu, jde o:

 

Spánek

Během spánku se vyplavuje největší množství testosteronu. Nekvalitní spánek a nebo zkrácená doba spánku má zásadní vliv na pokles hladiny testosteronu.

Ve studii publikované v The Journal of the American Medical Association bylo zjištěno, že spánek trvající jen 5 hodin vede k poklesu testosteronu až o 15%. Studie zde.

 

To stejné platí, když „spíme“ a převalujeme se v posteli déle, jak 10 hodin. Studie zde.

Co to pro vás znamená, hlavně pokud jste vrcholový sportovec, třicátník, čtyřicátník nebo padesátník, jehož krevní testy neukazují abnormálně nízkou hladinu testosteronu, ale i tak se stále cítíte „mimo“?  Terapie červeným světlem by mohla být odpovědí, kterou pro bezpečné zvýšení hladiny testosteronu hledáte. 

 

Světelná terapie a zvýšení hladiny testosteronu 

Přestože jsou rostliny a lidé dva různé druhy, máme něco společného – jak světlo ovlivňuje naší biologii. Rostliny používají proces zvaný fotosyntéza pro výrobu energie ze slunečního svitu a oxidu uhličitého. To je nápadně podobné tomu, co se děje u lidí – světlo stimuluje biologické procesy v těle, včetně zvýšení buněčné energie.  Terapie přirozeným světlem je po staletí používána pro léčbu široké škály fyzických a psychických neduhů. Léčba jasným světlem je často používána pro léčbu sezónní deprese –  také zvané sezónní afektivní porucha (SAD), stejně jako pro léčbu chronické (nesezónní) deprese, poporodní deprese, akné a jiných chronických kožních obtíží, bolesti a jako prostředek k posílení imunity. 

V jedné studii se vystavení jasnému světlu projevilo zvýšením sexuální žádostivosti a uspokojení, stejně tak zvýšením hladiny testosteronu. Podle vědců nízké libido postihuje téměř 40 % mužů nad 40 let věku. 

Pravidelné používání světelných terapeutických panelů brzy ráno zvyšuje hladinu testosteronu a sexuální uspokojení. Vědci objevili významné, trojnásobné zlepšení v sexuálním uspokojení při srovnání skupiny podstupující světelnou terapii s kontrolní skupinou, stejně jako nárůst testosteronu u skupiny podstupující světelnou léčbu. Jde o značný skok z hodnoty 2,1 ng/ml na hodnotu 3,6 ng/ml po pouhých dvou týdnech léčby. 

 

Testosteronová terapie červeným světlem

Nechte si osvítit svá varlata…

Léčba červeným světlem, která se také nazývá nízkoúrovňová laserová terapie nebo fotobiomodulace, využívá úzké, koncentrované spektrum viditelného světla, které je známé pro své léčivé účinky na lidské tělo. 

 

Také stojí za povšimnutí, že červené a blízké infračervené (NIR) světlo je bezpečné pro užití na všech částech těla, dokonce i na varlata, protože tyto vlnové délky vytváří malé množství tepla. Vše, co během terapie pociťujete je příjemné teplo.  To ale není případ infračerveného světla. 

 

Přirozené povzbuzení tvorby testosteronu

Světelné délky červeného a NIR světla prokazatelně stimulují produkci energie v Leydigových buňkách, což jsou buňky zodpovědné za produkci testosteronu ve varlatech. Zvýšení energetické produkce v Leydigových buňkách pomáhá přirozeně zvýšit produkci testosteronu. 

 

Spolu s Leydigovými buňkami i ostatní buňky v těle mají ze zvýšené produkce energie prospěch. Přesně tak, jaký výkon dokážete podat na vašem vrcholu, když se cítíte plní energie, tak to samé platí i pro buňky. Léčba červeným světlem má mnoho benefitů a všechny pramení z pozitivní interakce mezi fotony světla a mitochondriemi – energetickými centry nacházejícími se v každé buňce těla. Tento mocný stimulující efekt účinkující na lidské buňky byl prokázán ve stovkách klinických studií. 

 

Snížení neplodnosti

Jeden z největších problémů pro ty, kteří trpí nízkou hladinou testosteronu, je neplodnost. Několik studií ukázalo, že terapie červeným světlem napomáhá ke zvýšení hybnosti spermií, což je nezbytné pro úspěšné oplodnění. V roce 2017 vědci z Kalifornské Univerzity v San Diegu zjistili, že spermie vystavené 630 nm červenému světlu zvýšily rychlost a sílu (funkce související s lepší reprodukcí). Studie zde.

Podobná studie výzkumníků z Iránu zjistila zvýšenou pohyblivost spermií po vystavení spermií 830 nm NIR světelnému zařízení.  Pohyblivost spermií souvisí s buněčnou energií, energetizované spermie se pohybují s větší vervou. To je důležitý komponent mužského reprodukčního zdraví. Úspěch ve zlepšení pohyblivosti spermií ukazuje, že léčba červeným světlem je tím způsobem, jak léčit neplodnost u mužů.

Výzkum z roku 2015 zjistil zvýšení pohyblivosti spermií u mužů s asthenoteratozoospermií.  Muži, jejichž varlata byla vystavena červenému a NIR světlu, měli snížený podíl nepohyblivých spermií oproti pohyblivým. Tyto poznatky ukazují, že léčba červeným světlem dokáže bezpečně a efektivně zlepšit pohyblivost spermií. 

 

Léčba červeným světlem je naprosto bezpečná

Nikdo nechce dávat v sázku své pohlavní a reprodukční zdraví. Pokud léčíte nízkou hladinu testosteronu červeným světlem, pak ani nemusíte. Terapie červeným světlem je bezpečná, bezbolestná, neinvazivní a naprosto přirozená. A co je nejdůležitější, terapie červeným světlem použitá pro zlepšení pohyblivosti spermií nezpůsobuje žádné poškození DNA, spermií nebo varlat. 

 

Jak použít léčbu červeným světlem pro zvýšení testosteronu

Léčbu červeným světlem pro zvýšení testosteronu můžete provádět sami v pohodlí svého domova za použití vysoce kvalitního, výkonného LED světelného panelu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete zařízení, které má sílu „protlačit“ světelné protony hluboko do těla a které dodává blahodárnou kombinaci červených a NIR vlnových délek. Záleží na výkonu přístroje, kvalitě a provedení čipů, kvalitě čočky, velikosti osvitu, průniku pod pokožku, atd…

 

 

 

Zdroje:

Fagiolini A et al. Lack of interest in sex successfully treated by exposure to bright light. European College of Neuropsychopharmacology. Sept 2016.

Biswas NM, Biswas R, et al. Effect of continuous light on spermatogenesis and testicular steroidogenesis in rats: Possible involvement of alpha 2u-globulin. Nepal Med Coll J. 2013;15(1):62-64.

Salman Yazdi, R., Bakhshi, S., Jannat Alipoor, F. et al. Effect of 830-nm diode laser irradiation on human sperm motility. Lasers Med Sci. (2014) 29: 97.