Znáte ten pocit, když se vám na jaře začnou „zapalovat lejtka?“ Je to především díky průniku infračerveného a červeného světla a jeho účinkům na naše hormony a energii. Klíčovou roli zde hraje testosteron Jak ho navýšit?

Výhody léčby červeným světlem pro zvýšení testosteronu

Z biologického hlediska je testosteron to, co dělá muže mužem. Tento primární pohlavní hormon je zodpovědný za schopnost sexuálního výkonu a rozmnožování. Mezi jeho další účinky na muže patří hlubší hlas, ochlupení tváře a hustější a zřetelnější svalová a kostní hmota. Produkce testosteronu se zvyšuje během puberty a pak kolem 30. roku věku se produkce začíná snižovat. Jde o normální součást stárnutí, s tím ale také přicházejí některé nechtěné vedlejší účinky.

Terapie červeným světlem pro zvýšení hladiny testosteronu je velkým příslibem jako přírodní, bezpečná a efektivní forma léčby, kterou níže podrobněji probereme. Ale nejdříve se podíváme na roli, kterou testosteron hraje ve zdraví mužů a žen.

 

Proč byste měli usilovat o zvýšení testosteronu

Od 30. roku věku se produkce testosteronu u mužů snižuje. Podle Americké urologické asociace (AUA) je tento postupný pokles normální, ale asi 45 % mužů nad 35 let má abnormálně nízkou hladinu testosteronu. AUA definuje nízkou hladinu testosteronu u mužů jako méně než 300 nanogramů na decilitr krve (zjišťuje se krevními testy). Ale i ti, kteří nemají klinicky nízkou hladinu testosteronu by si možná přáli zvýšit přirozenou produkci testosteronu. Jak každý stárneme, je normální, že se cítíme více unavení nebo že pociťujeme určitou ztrátu sexuálního apetitu, dokonce i když provozujeme zdravý životní styl, který zahrnuje cvičení a rozumnou dietu. U mužů je to často ještě zhoršeno snížením hladiny testosteronu – dalším vedlejším produktem stárnutí a předčasného úmrtí. Studie zde.

 

 

Přestože mužské tělo produkuje více testosteronu než tělo ženské, ženské nadledvinky a vaječníky produkují malé množství tohoto hormonu. Proto i ženy mohou trpět následky nízké hladiny testosteronu. 

 

Máte nízkou hladinu testosteronu?

Existuje mnoho dalších symptomů nízké hladiny testosteronu, které ovlivňují jak muže, tak ženy. U mužů je jedním z nejběžnějších symptomů nízkého testosteronu erektilní dysfunkce. Testosteron stimuluje tkáň penisu k produkci oxidu dusnatého, který způsobuje rozšíření krevních cév, a je nezbytný k dosažení a udržení erekce. Proto nízká hladina testosteronu působí mužům potíže při sexuálním výkonu. 

V důsledku snížení testosteronu můžete zaznamenat některé nebo všechny tyto symptomy. Pokud jsou vaše příznaky mírné, pak nemusíte mít potřebu něco s tím teď hned dělat. Pokud se ale cítíte být starší, než jste, a máte méně elánu do života, než tomu bylo předtím, pak existují způsoby, jak přírodním a bezpečným způsobem zvýšit hladinu vašeho testosteronu. Čtěte dál, abyste zjistili jak.

 

Přínosy zvýšení testosteronu

 

 

Jak navýšit testosteron přírodní cestou?

Můžete podpořit schopnost svého těla k přírodní produkci většího množství testosteronu tím, že uděláte nějaké změny v životním stylu, jde o:

 

Spánek

Během spánku se vyplavuje největší množství testosteronu. Nekvalitní spánek a nebo zkrácená doba spánku má zásadní vliv na pokles hladiny testosteronu.

Ve studii publikované v The Journal of the American Medical Association bylo zjištěno, že spánek trvající jen 5 hodin vede k poklesu testosteronu až o 15%. Studie zde.

 

To stejné platí, když „spíme“ a převalujeme se v posteli déle, jak 10 hodin. Studie zde.

Co to pro vás znamená, hlavně pokud jste vrcholový sportovec, třicátník, čtyřicátník nebo padesátník, jehož krevní testy neukazují abnormálně nízkou hladinu testosteronu, ale i tak se stále cítíte „mimo“?  Terapie červeným světlem by mohla být odpovědí, kterou pro bezpečné zvýšení hladiny testosteronu hledáte. 

 

Světelná terapie a zvýšení hladiny testosteronu 

Přestože jsou rostliny a lidé dva různé druhy, máme něco společného – jak světlo ovlivňuje naší biologii. Rostliny používají proces zvaný fotosyntéza pro výrobu energie ze slunečního svitu a oxidu uhličitého. To je nápadně podobné tomu, co se děje u lidí – světlo stimuluje biologické procesy v těle, včetně zvýšení buněčné energie.  Terapie přirozeným světlem je po staletí používána pro léčbu široké škály fyzických a psychických neduhů. Léčba jasným světlem je často používána pro léčbu sezónní deprese –  také zvané sezónní afektivní porucha (SAD), stejně jako pro léčbu chronické (nesezónní) deprese, poporodní deprese, akné a jiných chronických kožních obtíží, bolesti a jako prostředek k posílení imunity. 

V jedné studii se vystavení jasnému světlu projevilo zvýšením sexuální žádostivosti a uspokojení, stejně tak zvýšením hladiny testosteronu. Podle vědců nízké libido postihuje téměř 40 % mužů nad 40 let věku. 

Pravidelné používání světelných terapeutických panelů brzy ráno zvyšuje hladinu testosteronu a sexuální uspokojení. Vědci objevili významné, trojnásobné zlepšení v sexuálním uspokojení při srovnání skupiny podstupující světelnou terapii s kontrolní skupinou, stejně jako nárůst testosteronu u skupiny podstupující světelnou léčbu. Jde o značný skok z hodnoty 2,1 ng/ml na hodnotu 3,6 ng/ml po pouhých dvou týdnech léčby. 

 

Testosteronová terapie červeným světlem

Nechte si osvítit svá varlata…

Léčba červeným světlem, která se také nazývá nízkoúrovňová laserová terapie nebo fotobiomodulace, využívá úzké, koncentrované spektrum viditelného světla, které je známé pro své léčivé účinky na lidské tělo. 

 

Také stojí za povšimnutí, že červené a blízké infračervené (NIR) světlo je bezpečné pro užití na všech částech těla, dokonce i na varlata, protože tyto vlnové délky vytváří malé množství tepla. Vše, co během terapie pociťujete je příjemné teplo.  To ale není případ infračerveného světla. 

 

Přirozené povzbuzení tvorby testosteronu

Světelné délky červeného a NIR světla prokazatelně stimulují produkci energie v Leydigových buňkách, což jsou buňky zodpovědné za produkci testosteronu ve varlatech. Zvýšení energetické produkce v Leydigových buňkách pomáhá přirozeně zvýšit produkci testosteronu. 

 

Spolu s Leydigovými buňkami i ostatní buňky v těle mají ze zvýšené produkce energie prospěch. Přesně tak, jaký výkon dokážete podat na vašem vrcholu, když se cítíte plní energie, tak to samé platí i pro buňky. Léčba červeným světlem má mnoho benefitů a všechny pramení z pozitivní interakce mezi fotony světla a mitochondriemi – energetickými centry nacházejícími se v každé buňce těla. Tento mocný stimulující efekt účinkující na lidské buňky byl prokázán ve stovkách klinických studií. 

 

Snížení neplodnosti

Jeden z největších problémů pro ty, kteří trpí nízkou hladinou testosteronu, je neplodnost. Několik studií ukázalo, že terapie červeným světlem napomáhá ke zvýšení hybnosti spermií, což je nezbytné pro úspěšné oplodnění. V roce 2017 vědci z Kalifornské Univerzity v San Diegu zjistili, že spermie vystavené 630 nm červenému světlu zvýšily rychlost a sílu (funkce související s lepší reprodukcí). Studie zde.

Podobná studie výzkumníků z Iránu zjistila zvýšenou pohyblivost spermií po vystavení spermií 830 nm NIR světelnému zařízení.  Pohyblivost spermií souvisí s buněčnou energií, energetizované spermie se pohybují s větší vervou. To je důležitý komponent mužského reprodukčního zdraví. Úspěch ve zlepšení pohyblivosti spermií ukazuje, že léčba červeným světlem je tím způsobem, jak léčit neplodnost u mužů.

Výzkum z roku 2015 zjistil zvýšení pohyblivosti spermií u mužů s asthenoteratozoospermií.  Muži, jejichž varlata byla vystavena červenému a NIR světlu, měli snížený podíl nepohyblivých spermií oproti pohyblivým. Tyto poznatky ukazují, že léčba červeným světlem dokáže bezpečně a efektivně zlepšit pohyblivost spermií. 

 

Léčba červeným světlem je naprosto bezpečná

Nikdo nechce dávat v sázku své pohlavní a reprodukční zdraví. Pokud léčíte nízkou hladinu testosteronu červeným světlem, pak ani nemusíte. Terapie červeným světlem je bezpečná, bezbolestná, neinvazivní a naprosto přirozená. A co je nejdůležitější, terapie červeným světlem použitá pro zlepšení pohyblivosti spermií nezpůsobuje žádné poškození DNA, spermií nebo varlat. 

 

Jak použít léčbu červeným světlem pro zvýšení testosteronu

Léčbu červeným světlem pro zvýšení testosteronu můžete provádět sami v pohodlí svého domova za použití vysoce kvalitního, výkonného LED světelného panelu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete zařízení, které má sílu „protlačit“ světelné protony hluboko do těla a které dodává blahodárnou kombinaci červených a NIR vlnových délek. Záleží na výkonu přístroje, kvalitě a provedení čipů, kvalitě čočky, velikosti osvitu, průniku pod pokožku, atd…

 

 

 

Zdroje:

Fagiolini A et al. Lack of interest in sex successfully treated by exposure to bright light. European College of Neuropsychopharmacology. Sept 2016.

Biswas NM, Biswas R, et al. Effect of continuous light on spermatogenesis and testicular steroidogenesis in rats: Possible involvement of alpha 2u-globulin. Nepal Med Coll J. 2013;15(1):62-64.

Salman Yazdi, R., Bakhshi, S., Jannat Alipoor, F. et al. Effect of 830-nm diode laser irradiation on human sperm motility. Lasers Med Sci. (2014) 29: 97. 

Terapie červeným a blízkým infračerveným světlem doslova zvyšuje životní energii, dobíjí a optimalizuje naše buněčné baterie, zlepšuje spánek, má silné protizánětlivé účinky, urychluje regeneraci svalů a šlach, zvyšuje krevní mikrocirkulaci a má další zásadní benefity na naše zdraví a sportovní výkon. Proč je ale terapie červeným a blízkým infračerveným světlem tak účinná a jak ji správně používat?

V tomto článku se dozvíte o svatém grálu vrcholových sportovců a také o skvělém způsobu, jak jednoduše a velmi efektivně zvýšit životní energii a jak má terapie červeným světlem silný protizánětlivý účinek, urychluje regeneraci, zlepšuje průtok krve, optimalizuje mozkové funkce a zlepšuje spánek. Také se dozvíte, proč jen velmi málo zařízení tohoto druhu splňuje tyto podmínky a proč Lighthacker patří v tomto ohledu k nejlepším ve světě.

 

Olympionici, vrcholoví sportovci, hvězdy NHL, NBA, NFL, nejmodernější kliniky a trenéři využívají benefity červeného a infračerveného světla již řadu let pro jeji nezpochybnitelné přínosy na výkonnost, zdraví a špičkovou regeneraci.

 


Co je terapie červeným světlem?

Terapie červeným světlem je jednoduchá, neinvazivní léčba, která dodává červené a blízké infračervené světlo pokožce a především prostupuje skrze pokožku přímo do vašich buněk – tzv. mitochondrií, kde se doslova mění v energii, optimalizuje buněčné funkce a má prokazatelné benefity, které jsou klinicky podložené na cca 7000 studiích:

Mezi hlavní benefity patří:

benefity světelné terapie

 

Je to jako s vlnovými délkami slunečního světla, které vaše tělo potřebuje z přirozeného slunečního záření, ale bez tepla nebo UV paprsků, které mohou být zdravotně nebezpečné.

“Zařízení, jako je Lighthacker používá speciální LED čipy něměcké výroby, díky kterým světlo prostupuje přímo do našich buněk. A to vše v optimálních vlnových délkách a intenzitě, ve kterých patří Lighthacker k absolutní světové špičce.”

 

lighthacker

 

Terapie červeným světlem funguje, protože příjem zdravého světla je pro naše zdraví zásadní. Červené a blízké infračervené světlo je nezbytné pro naši buněčnou funkci a výrobu energie, stejně jako voda, spánek a živiny z jídla. Bohužel většina lidí nedostává tolik přirozeného světla, kolik potřebuje pro optimální zdraví ( průměrně lidé tráví více než 90 % svého času v interiéru).

 

Více jak 90 % času trávíme v interiéru a když připočteme střední Evropu, kde je zásadní nedostatek světla, tak máme velmi nebezpečný koktejl nedostatku sluneční energie.

 

Terapie červeným světlem je snadné řešení pro získání zdravějšího světla každý den, bez ohledu na počasí nebo roční období. Před léty něco nemyslitelného kvůli astronomickým pořizovacím nákladům. Nyní z pohodlí vašeho domova můžete udělat něco pro vaše tělo i mysl a to pravidelně a dlouhodobě.

Nejlepší zařízení pro světelnou terapii používají bezpečné, klinicky ověřené vlnové délky světla: červené světlo v rozsahu 600 nanometrů a blízké infračervené světlo v rozsahu 800 nm. Lighthacker používá klinicky nejpodloženější vlnové délky: 660 – 850 nm.

 

 

Jak používat terapii červeným světlem


Terapie červeným světlem je jednoduchá a snadná a především v kombinaci se zdravým životním stylem může přinést významné zdravotní benefity. Doporučujeme 10-15 minut každý den. Pokud se jedná o ošetřování specifických partií např. po úrazu, operaci, lze použít i 2x denně. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete řídit těmito kroky:

Terapie červeným světlem je navržena tak, aby zlepšila funkci buněk a podpořila vyšší účinnost a rovnováhu v procesu tvorby buněčné energie.


Lidé mají biliony buněk a každá potřebuje energii, aby mohla vykonávat svou práci a udržovat naše tělo v rovnováze. Tuto energii přeměňujeme z jídla, vody a kyslíku a nejúčinněji to děláme v životně důležitém procesu zvaném buněčné dýchání. Produktem buněčného dýchání je energie adenosintrifosfátu (ATP), kterou naše tělo využívá každou sekundu. Čím efektivněji můžeme vytvořit ATP, tím lépe se cítíme a fungujeme.

 

Červené a NIR světlo zlepšují účinnost procesu buněčného dýchání a pomáhají vašemu tělu účinněji vytvářet a využívat energii ATP. Červené a blízké infračervené světlo (NIR) dodává doslova fotony světla do elektrárny buňky – tzv. mitochondrie. Terapie červeným světlem může navíc zvýšit počet mitochondrií a také posílit jejich funkci v buňce. Tento proces se nazývá „mitochondriální biogeneze“.


Stručně řečeno, léčba červeným světlem může stimulovat elektrony zapojené do mitochondrií během buněčného dýchání a pomáhat odstraňovat oxid dusnatý (NO), který je nebezpečnou překážkou produkce ATP. Fotony v červeném a NIR světle aktivují elektrony, což pomáhá rozbíjet vazby oxidu dusnatého, takže vodíkové ionty se mohou procesem pohybovat efektivněji, což vede k vyšší produkci energie ATP, která napájí vaše buňky a tělo a tvoří život.

A jakmile jsou naše buňky opět zdravé, vidíme následující benefity, které byly znovu a znovu prokázány a publikovány v odborné literatuře:

A věřte tomu nebo ne – je toho mnohem více!

 

Zdroje a reference:
Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR a kol. Národní průzkum lidské činnosti (NHAPS): zdroj pro posouzení expozice látkám znečišťujícím životní prostředí. Journal of Exposure Analysis and Environmen

Hamblin M. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. AIMS Biophysics. 2017 May.

Mak MC, Cheing GL. Immediate effects of monochromatic infrared energy on microcirculation in healthy subjects. Photomed Laser Surg. 2012.

Sheppard A and Wolffsohn J. “Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration.” BMJ Open Ophthalmology. 2018 April.

Jung C, Khalsa S, et al. Acute Effects of Bright Light Exposure on Cortisol Levels. Journal of Biological Rhythms. 2010 Jun.

Co je světelná terapie a proč americká společnost NASA přišla s programem využití červeného světla ve vesmíru? Proč a k čemu využívá červené a infračervené světlo řada vrcholových sportovců a olympioniků? 

NASA se ptala na to samé, když v roce 1993 pověřila společnost QDI, aby provedla výzkum týkající se terapie červeným světlem. Poté, co bylo jasně dokázáno, že tato technologie může aktivovat růst rostlin ve vesmíru, začalo se s výzkumem lékařské aplikace LED diod. To začalo jako řešení, jak omezit ztrátu kostní hmoty a svalů u astronautů, vedlo ke stovkám peer review klinických studií dokumentujících široké spektrum pozitivních účinků.

Dokonce i FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) odsouhlasil světelnou terapii jako prokazatelně účinnou metodu pro léčbu bolestí svalů, kloubů, navýšení protizánětlivých reakcí, optimalizaci psychiky a energie, zlepšení regenerace, zvýšení testosteronu a dalších…

Světelná terapie není módní výstřelek a wellness trend, ale je to velmi účinná terapie založená na vědě a klinickém výzkumu. Odkazy přímo na studie najdete dole v článku.


Každý člověk potřebuje světlo, ale naprostá většina jej nemá dostatek.


Světlo je nezbytné pro naše zdraví, homeostázu a buněčné funkce, stejně jako voda, spánek a živiny z jídla. Lidské tělo je navrženo tak, aby fungovalo s dostatkem přirozeného slunečního světla, ale s naším moderním životním stylem je to nadlidský úkol. Dle průzkumů trávíme více než 90 % svého času v interiéru. Studie zde. To není ani zdaleka dostatek přirozeného světla pro optimální zdraví a rovnováhu!

 

Ještě horší ale je, že většinu času, který trávíme uvnitř, na nás působí jasně modré světlo z obrazovek a LED osvětlení nad hlavou, tzv. blue light, což může mít negativní vliv na spánek, cirkadiánní rytmy a celkové zdraví.

Sečteno a podtrženo: každý potřebuje zdravé světlo, ale většina lidí jej zdaleka nemá dostatek. Místo toho dostáváme příliš mnoho modrého světla, což má za následek horší spánek, snížení kognitivních funkci a mnoho dalších zdravotních neduhů, které se na to nabalují.


Světelná terapie přináší zdravé světlo až do vašeho domova


Ještě před 20 lety bylo takřka nemyslitelné mít takové zařízení doma. Pořizovací náklady se pohybovaly v řádech statisíců korun a bylo součástí pár terapeutických center a klinik v Evropě. Světelná terapie se v poslední době stala velmi oblíbenou a výhodnou alternativou, jak přidat do svého života zdravé světlo, v pohodlí domova, kdykoli během dne, bez ohledu na počasí nebo roční období. Zařízení pro domácí světelnou terapii může léčit vaše tělo červenými a blízkými infračervenými (NIR) vlnovými délkami světla dodávaného do pokožky a přes pokožku přímo k buňkám. Záleží ale velmi na kvalitě každého světelného zařízení.

Lighthacker Diamond

 

V čem je Lighthacker unikátní?

Panely Lighthacker jsou vyvinuty ve spolupráci s elitními sportovci a olympioniky tak, aby splňovaly ty nejpřísnější potřeby atletů – tzn. navýšení výkonu a energie, zvýšení mikrocirkulace krve v tkáních, lepší regenerace svalů, šlach a kloubů, silný protizánětlivý účinek, lepší spánek a cirkadiánní rytmy, lepší psychika a kognitivní funkce, zlepšení hormonálních funkcí …

Panely Lighthacker mají takřka nulové EMF záření (electromagnetic field), které bývá častým problémem podobných výrobků.

 

lighthacker

 

Panely jsou osázeny LED čipy německé výroby, té největší kvality a maximálního výkonu s optimálními vlnovými délkami 660 nm a 850 nm, které jsou dle stovek klinických studií prokazatelně nejúčinnější. Navíc vydrží svítit neskutečných 11,5 let nepřetržitě. Zároveň svojí silou, výstupním výkonem a produkovanou energií (v Joulech) zdaleka předčí své konkurenty.

Terapie panely Lighthacker je rychlá, jednoduchá a neinvazivní. Je to také super snadné, vše, co musíte udělat, je sedět nebo stát před zařízením a vaše tělo a buňky přijímají světlo. Panely Lighthacker jsou zcela neinvazivní a neobsahují žádné ultrafialové (UV) paprsky.

 

 

Konkurence?

Není naším cílem házet stín na konkurenci, každopádně jen pro zajímavost uvedeme porovnání s americkou firmou Joovv, která patří mezi inovátory v tomto odvětví a zaslouží si náš respekt.

 

Sledované parametry Joovv Lighthacker
Jouly na cm2 za 1 minutu 2 9,66
Celkový výstupní výkon (watty) 80,6 352
Celková produkovaná energie za 10 min. (jouly) 41.444 148.512
Velikost plochy zařízení (cm2) 2.032 1.547

 

Světelná terapie je podpořena již tisíci vědeckými studiemi a odborným klinickým výzkumem.

Světelná terapie není žádný wellness výstřelek. Jedná se o velmi účinnou terapii podpořenou velkým množstvím recenzovaných klinických výzkumů. NASA studovala světelnou terapii na konci 80. a 90. let 20. století pro použití ve vesmíru a za poslední dvě desetiletí provedli vědci více než 5 tisíc recenzovaných studií a studií o různých druzích světelné terapie (označované také jako fotobiomodulace). Všechny studie se shodují v tom, že léčba červeným a NIR světlem je obecně naprosto bezpečná a účinná s širokou škálou příznivých vlivů a využití.

Sporthacking Lab vyvíjí a přináší nejnovější nástroje a metody v oblasti lidského zdraví a posouvání lidského potenciálu. Proto není náhoda, že přinášíme i fotobiomodulační panely Lighthacker, které jsme vyvíjeli řadu let a splňují ty nejpřísnější normy, které si Sporthacking Lab hlídá. Sporthacking Lab spolupracuje s několika špičkovými vědci a odborníky napříč obory, včetně řady vrcholových sportovců a olympioniků.

Ať už jste elitní sportovec, víkendový výkonnostní hobík, zaneprázdněná matka nebo senior, který se snaží zůstat aktivní, můžete ve svém životě těžit z přínosů zdravého světla. Světlo je pro každého a světelná terapie podporuje větší rovnováhu a širokou škálu komplexních přínosů pro zdraví.

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


 

Studie terapie červeným světlem

 

1. Zvýšení sportovního výkonu a energie

Ve spojení se zdravým životním stylem mohou mít světelné terapie systémové výhody, protože fungují zlepšením buněčného zdraví v celém těle. Když vaše buňky pracují efektivněji a produkují více energie ATP, tím lépe můžete vypadat a cítit se. Další informace o buněčných funkcích, mitochondriích, energii ATP a světelné terapii najdete zde. Studie zde | zde | zde |.

 

sporthacker

Červené světlo pomáhá nejen regeneraci, ale stimuluje také růst svalů. Jedna studie z European Journal of Applied Physiology porovnávala svalový růst a sílu mezi dvěma skupinami sportovních týmů: jedna skupina využívala světelnou terapii kombinovanou se cvičením, druhá pouze trénovala. Výzkumníci prokázali, že tloušťka a síla svalů byla u první skupiny významně zlepšena (o více než 50 %!) – studie zde. Tyto výsledky byly jasně měřitelné pomocí ultrazvukového zobrazování a isokinetické dynamometrie.

Jiná studie na profesionálních hráčkách basketbalu prokázala jasně pozitivní vliv terapie červeným světlem na jejich vytrvalost a kvalitu spánku. zde

2. Protizánětlivé funkce

Jak víme, každý stres, fyzický nebo psychický, zvyšuje prozánětlivé stavy v našem těle. Každý den se potýkáme s řadou stresorů v různých podobách: psychický stres, fyzický stres v podobě tréninku, nedostatek spánku, špatné ovzduší, elektrosmog, atd. To vše se podílí na zvyšování prozánětlivých stavů a vede k zánětu, který se projevuje v různých podobách.

Terapie červeným a blízkým infračerveným světlem pomáhá přirozenému procesu vašeho těla zbavit se zánětu, jak se zotavujete po tréninku, z nemoci nebo zranění. Podívejte se na tento příspěvek Dr. Michaela Hamblina z Harvardské lékařské školy, kde se dozvíte více o účincích terapie červeným světlem na záněty. Dr. Hamblin je jedním z předních světových výzkumníků fotomedicíny a věří, že světelná terapie vede k „celkovému snížení zánětu“. Studie zde | zde | zde|.

 

3. Vylepšení průtoku krve

Jednou z potenciálních výhod světelné terapie je významné zvýšení krevního oběhu a mikrocirkulace. To naznačuje, že tkáně přijímají více kyslíku a dalších živin, které jsou důležité pro výkon, regeneraci a hojení. Světlo zároveň pomáhá tělu a oběhovému systému zbavit se toxických látek. Studie | zde |.

 

4. Svalová regenerace

Když tvrdě trénujete, vaše tělo podstupuje ve větší či menší míře fyzické napětí a stres. A tak je regenerace svalů a šlach pro vás zásadní. Červené světlo pomáhá od bolesti z námahy rychleji i proto, že výrazně urychluje mikrocirkulaci krve. Takže regenerace probíhá kratší dobu, aniž byste si ublížili. Můžete tak trénovat více než ostatní, což vám přináší konkurenční výhodu bez ohledu na druh sportu, kterému se zrovna věnujete. Studie | zde | zde |.

 

5. Zdraví kůže, pokožky a vlasů

Studie zde zjistily, že světelná terapie zlepšuje kvalitu pleti pokožky, snižuje známky stárnutí a vrásek, urychluje hojení ran a jizev a zvyšuje přírodní produkci kolagenu. Studie | zde | | zde |.

V jedné placebem kontrolované studii zaznamenalo 74 % účastníků viditelné zlepšení jemných čar a vrásek. Přírodní červené a blízké infračervené světlo bylo také zmíněno v klinických studiích, které zkoumaly jeho okamžitý terapeutický účinek na příznaky bolestivých stavů kůže.

 

6. Kloubní bolest a zánět kloubů

V roce 2000 publikoval časopis Journal of Rheumatology podrobný přehled o tom, jak efektivní by mohla být světelná terapie pro léčbu artritidy. Tento článek popsal výsledky ve třinácti náhodně kontrolovaných studiích – odkaz zde. Nejlepší výsledky byly prokázány u pacientů trpících revmatoidní artritidou, přičemž světelná terapie snížila bolest účastníků o 70 % ve srovnání se skupinou využívající placebo. Studie | zde | | zde |.

 

7. Psychika a kognitivní funkce

Jedna klinická studie zkoumala muže a ženy s anamnézou traumatického poranění mozku. Pacientům byla podávána červená a NIR světelná léčba během 18 sezení po dobu 6 týdnů. Výzkumníci u skupiny zaznamenali zlepšení spánku, výkonných funkcí, sociálního fungování a také větší schopnost plnit úkoly a aktivity. U účastníků došlo i ke zlepšení deprese, úzkosti, bolesti hlavy a celkovému sebepoznání. Studie zde| zde |.

 

8. Spánek a cirkadiální rytmy

Nejen u našich klientů, ale i my pozorujeme, jak pravidelné používání červeného a blízkého infračerveného světla zlepšuje kvalitu spánku. Umělé světlo může narušit náš cirkadiánní rytmus. Červené a blízké infračervené světlo dělá opak – pomáhá resetovat naše vnitřní hodiny. Klinické studie ukazují, že světelná terapie také zvyšuje přirozenou produkci melatoninu a s ním i kvalitu spánku. Protože spánek je energie a „energie je všechno“. Studie zde | zde |.